Parterapi

couple4

I mange parforhold havner man i magtkampe, der hver gang ender i de
samme blindgyder. Diskussionerne forbliver uforløste. Forholdet kan komme til
 at mangle glæde, gnist og nærhed. Begge parter kan  føle sig  uglade og fastlåste. Århus..
Der kan være jalousi og utroskab i forholdet.Hvordan kommer man videre,
genvinder tilliden, eller kommer fra hinanden på en ordentlig måde. Aarhus.

Der kan opstå uenigheder om børneopdragelse, uenigheder om behov for
afstand og nærhed, om hvordan man skal få hverdagen til at fungerer, der
kan opstå problemer med sexlivet.I de nævnte eksempler, vil samtaler kunne
hjælpe med at parterne finder frem til, hvad der skal til, for at der kan findes
en balance som øger trygheden og harmonien i forholdet.                                
I vore dage stiller sammenbragte familier store krav til både voksne og børn.
Det nye par kan have forskellige opfattelser af opdragelse og værdinormer,
som hindrer at samlivet kommer til at blomstre. Skanderborg, Aarhus, Horsens.
Samtaleterapien hjælper jer til at se tingene lidt på afstand, afdække
adfærdsmønstre og afstemme forventninger.