Støtteperson

Støtteperson er en rettighed, der er gratis for dig!

Ifølge serviceloven §54 har du som forældre til anbragte børn ret til en støtteperson, og din sagsbehandler har pligt til at tilbyde dig det. Det er gratis for dig. Jeg bliver aflønnet af kommunen, og det er dem, der bestemmer hvor mange timer, du må bruge mig. Jeg er privatpraktiserende og uafhængig af kommunen. De har ingen ret til at vide, hvad du snakker med din støtteperson om.

Som støtteperson kan jeg:

  • Lytte til dine smerter, tanker og følelser
  •  Være i det svære sammen med dig.
  •  Informere dig om og hjælpe dig til dine lovmæssige rettigheder.
  •  Hjælpe dig med at forberede og gå med til møder.
  •  Hjælpe dig med at få så god en kontakt med dit barn som muligt.
  •  Jeg taler kun med din sagsbehandler eller andre samarbejdspartnere, når du er til stede og/eller ønsker det.
  •  Min opgave er at støtte dig og din familie til at kunne håndtere anbringelsen. Jeg kan ikke hjælpe med at få dit barn hjem.